Obaleč kopřivový - Orlické Záhoří - 17.8.2019
9

PANDEMIS DUMETANA - Obaleč kopřivový
Obalečovití - TORTRICIDAE
Orlické hory, Východní Čechy (Czech Republic) 8/2019
www.motylkove.cz