Obaleč kopřivový - Orlické Záhoří - 20.7.2019
8

PANDEMIS DUMETANA - Obaleč kopřivový
Obalečovití - TORTRICIDAE
Orlické hory, Východní Čechy (Czech Republic) 7/2019
www.motylkove.cz