Denní motýli
Babočky (babočkovití)
Babočka admirál - Vanessa atalanta, Babočka bílé C - Polygonia c-album, Babočka bodláková - Vanessa cardui, Babočka jilmová - Nymphalis polychloros, Babočka kopřivová - Aglais urticae, Babočka osiková - Nymphalis antiopa Babočka paví oko - Inachis io, Babočka síťkovaná - Araschnia levana,
Babočka vrbová - Nymphalis xanthomelas
Batolci (babočkovití)   Batolec červený - Apatura ilia, Batolec duhový - Apatura iris
Bělásci (běláskovití)
Bělásek hrachorový - Leptidea sinapis, Bělásek luční - Leptidea juvernica, Bělásek ovocný - Aporia crataegi, Bělásek rezedkový - Pontia edusa,
Bělásek řepkový - Pieris napi, Bělásek řepový - Pieris rapae Bělásek řeřichový - Anthocharis cardamines, Bělásek západní - Pontia daplidice,
Bělásek zelný - Pieris brassicae
Bělopásci (babočkovití)   Bělopásek dvouřadý - Limenitis camilla, Bělopásek tavolníkový - Neptis rivularis, Bělopásek topolový - Limenitis populi
Hnědásci (babočkovití)
Hnědásek černýšový - Melitaea aurelia, Hnědásek diviznový - Melitaea phoebe, Hnědásek chrastavcový - Euphydryas aurinia,
Hnědásek jitrocelový - Melitaea athalia, Hnědásek jižní - Melitaea trivia, Hnědásek kostkovaný - Melitaea cinxia, Hnědásek květelový - Melitaea didyma,
Hnědásek osikový - Euphydryas maturna, Hnědásek podunajský - Melitaea britomartis, Hnědásek rozrazilový - Melitaea diamina
Jasoňi (otakárkovití)   Jasoň červenooký - Parnassius apollo, Jasoň dymnivkový - Parnassius mnemosyne
Modrásci (modráskovití)
Modrásek bahenní - Maculinea nausithous, Modrásek bělopásný - Aricia eumedon, Modrásek černolemý - Plebejus argus,
Modrásek černoskvrnný - Maculinea arion, Modrásek čičorkový - Cupido alcetas, Modrásek hnědoskvrnný - Polyommatus daphnis,
Modrásek hořcový - Maculinea alcon, Modrásek hořcový Rebelův - Maculinea alcon rebeli, Modrásek jehlicový - Polyommatus icarus,
Modrásek jetelový - Polyommatus bellargus, Modrásek komonicový - Polyommatus dorylas, Modrásek krušinový - Celastrina argiolus,
Modrásek lesní - Cyaniris semiargus, Modrásek ligrusový - Polyommatus damon, Modrásek nejmenší - Cupido minimus,
Modrásek očkovaný - Maculinea teleius, Modrásek podobný - Plebejus argyrognomon, Modrásek rozchodníkový - Scolitantides orion,
Modrásek slovenský - Polyommatus slovacus, Modrásek stříbroskvrnný - Vacciniina optilete, Modrásek štírovníkový - Cupido argiades,
Modrásek tmavohnědý - Aricia agestis, Modrásek tolicový - Cupido decoloratus, Modrásek ušlechtilý - Polyommatus amandus,
Modrásek vičencový - Polyommatus thersites, Modrásek vikvicový - Polyommatus coridon, Modrásek východní - Pseudophilotes vicrama
Ohniváčci (modráskovití)
Ohniváček celíkový - Lycaena virgaureae, Ohniváček černočárný - Lycaena dispar Ohniváček černokřídlý - Lycaena phlaeas,
Ohniváček černoskvrnný - Lycaena tityrus Ohniváček janovcový - Lycaena thersamon Ohniváček modrolemý - Lycaena hippothoe,
Ohniváček modrolesklý - Lycaena alciphron, Ohniváček rdesnový - Lycaena helle
Okáči (okáčovití)
Okáč bělopásný - Hipparchia alcyone-hermione, Okáč bojínkový - Melanargia galathea, Okáč černohnědý - Erebia ligea, Okáč horský - Erebia epiphron, Okáč ječmínkový - Lasiommata maera Okáč jílkový - Lopinga achine, Okáč kluběnkový - Erebia aethiops Okáč kostřavový - Arethusana arethusa,
Okáč luční - Maniola jurtina, Okáč medyňkový - Hipparchia fagi Okáč menší - Erebia sudetica, Okáč metlicový - Hipparchia semele,
Okáč ovsový - Minois dryas, Okáč písečný - Hipparchia statilinus, Okáč poháňkový - Coenonympha pamphilus,
Okáč prosíčkový - Aphantopus hyperanthus, Okáč pýrový - Pararge aegeria, Okáč rosičkový - Erebia medusa, Okáč rudopásný - Erebia euryale,
Okáč skalní - Chazara briseis, Okáč strdivkový - Coenonympha arcania, Okáč stříbrooký - Coenonympha tullia Okáč třeslicový - Coenonympha glycerion, Okáč voňavkový - Brintesia circe, Okáč zední - Lasiommata megera
Ostruháčci (modráskovití)
Ostruháček březový - Thecla betulae, Ostruháček česvinový - Satyrium ilicis, Ostruháček dubový - Neozephyrus quercus
Ostruháček jilmový - Satyrium w-album, Ostruháček kapinicový - Satyrium acaciae, Ostruháček ostružinový - Callophrys rubi,
Ostruháček švestkový - Satyrium pruni Ostruháček trnkový - Satyrium spini
Otakárci (otakárkovití)   Otakárek fenyklový - Papilio machaon, Otakárek ovocný - Iphiclides podalirius, Pestrokřídlec podražcový - Zerynthia polyxena
Perleťovci (babočkovití)
Perleťovec dvouřadý - Brenthis hecate Perleťovec dvanáctitečný - Clossiana selene, Perleťovec fialkový - Boloria euphrosyne,
Perleťovec kopřivový - Brenthis ino, Perleťovec maceškový - Argynnis niobe, Perleťovec malý - Issoria lathonia,
Perleťovec mokřadní - Proclossiana eunomia, Perleťovec nejmenší - Boloria dia, Perleťovec ostružinový - Brenthis daphne,
Perleťovec prostřední - Argynnis adippe, Perleťovec severní - Boloria aquilonaris Perleťovec stříbropásek - Argynnis paphia,
Perleťovec velký - Argynnis aglaja
Pestrobarveci (riodinidae)   Pestrobarvec petrklíčový - Hamearis lucina
Soumračníci (soumračníkovití)
Soumračník čárečkovaný - Thymelicus lineola, Soumračník čárkovaný - Hesperia comma Soumračník černohnědý - Heteropterus morpheus,
Soumračník jahodníkový - Pyrgus malvae, Soumračník jitrocelový - Carterocephalus palaemon, Soumračník máčkový - Erynnis tages,
Soumračník metlicový - Thymelicus sylvestris, Soumračník proskurníkový - Pyrgus carthami Soumračník rezavý - Ochlodes sylvanus,
Soumračník skořicový - Spialia sertorius, Soumračník slézový - Carcharodus alceae, Soumračník západní - Pyrgus trebevicensis
Soumračník žlutoskvrnný - Thymelicus acteon
Vřetenušky (vřetenuškovití)
Vřetenuška čičorková - Zygaena ephialtes, Vřetenuška chrastavcová - Zygaena osterodensis, Vřetenuška komonicová - Zygaena viciae,
Vřetenuška kozincová - Zygaena loti (=achillae), Vřetenuška ligrusová - Zygaena carniolica, Vřetenuška mateřídoušková - Zygaena purpuralis,
Vřetenuška mokřadní - Zygaena trifolii, Vřetenuška obecná - Zygaena filipendulae, Vřetenuška pětitečná - Zygaena lonicerae,
Vřetenuška pozdní - Zygaena laeta, Vřetenuška přehlížená - Zygaena minos, Vřetenuška štírovníková - Zygaena angelicae,
Zelenáček chrpový - Jordanita chloros, Zelenáček šťovíkový - Adscita statices
Žluťásci (běláskovití)
Žluťásek borůvkový - Colias palaeno, Žluťásek čičorečkový - Colias hyale, Žluťásek čilimníkový - Colias crocea,
Žluťásek jižní - Colias alfacariensis, Žluťásek řešetlákový - Gonepteryx rhamni, Žluťásek tolicový - Colias erate

www.motylkove.cz