Vlnočárník janovcový - Pouzdřany - 24.8.2013
2

SCOTOPTERYX MOENIATA - Vlnočárník janovcový
Píďalkovití - GEOMETRIDAE
Pouzdřany, Jižní Morava (Czech Republic) 8/2013
www.motylkove.cz