Předivka ovocná - Chrudim - 8.7.2017
1
Pravděpodobné určení - probable determination
Možná záměna s druhy Yponomeuta cagnagella a Yponomeuta malinellus


YPONOMEUTA PADELLA - Předivka ovocná
Předivkovití - YPONOMEUTIDAE
Chrudim, Východní Čechy (Czech Republic) 7/2017
www.motylkove.cz