<< RIODINIDAE SATYRINAE - OKÁČI ZYGAENIDAE >>
Okáči se řadí do čeledi Nymphalidae.
Satyrini
 Coenonymphina
Coenonympha arcania - Okáč strdivkový
Coenonympha corinna - Okáč (z Korsiky)
Coenonympha elbana - Okáč (z Elby)
Coenonympha glycerion - Okáč třeslicový
Coenonympha pamphilus - Okáč poháňkový
Coenonympha tullia - Okáč stříbrooký
 Erebiina
Erebia aethiops - Okáč kluběnkový
Erebia epiphron - Okáč horský
Erebia euryale - Okáč rudopásný
Erebia ligea - Okáč černohnědý
Erebia medusa - Okáč rosičkový
Erebia sudetica - Okáč menší
 Maniolina
Aphantopus hyperanthus - Okáč prosíčkový
Maniola jurtina - Okáč luční
Pyronia cecilia - Okáč
Pyronia tithonus - Okáč lipnicový
 Melanargiina
Melanargia galathea - Okáč bojínkový
Melanargia larissa - Okáč
 Parargina
Lasiommata maera - Okáč ječmínkový
Lasiommata megera - Okáč zední
Lopinga achine - Okáč jílkový
Pararge aegeria - Okáč pýrový
 Satyrina
Arethusana arethusa - Okáč kostřavový
Brintesia circe - Okáč voňavkový
Hipparchia alcyone - Okáč bělopásný
Hipparchia fagi - Okáč medyňkový
Hipparchia neomiris - Okáč z Korsiky
Hipparchia semele - Okáč metlicový
Hipparchia statilinus - Okáč písečný
Chazara briseis - Okáč skalní
Minois dryas - Okáč ovsový
Satyrus ferula - Okáč jižní

Okáč strdivkový Okáč třeslicový Okáč poháňkový Okáč stříbrooký Okáč kluběnkový Okáč horský Okáč rudopásný Okáč černohnědý Okáč rosičkový Okáč menší Okáč prosíčkový Okáč luční Okáč bojínkový Okáč Melanargia larissa Okáč ječmínkový Okáč zední Okáč jílkový Okáč pýrový Okáč kostřavový Okáč voňavkový Okáč bělopásný Okáč medyňkový Okáč metlicový Okáč písečný Okáč skalní Okáč ovsový Okáč jižní
www.motylkove.cz