Obaleč Ancylis uncella - Údolí Divoké Orlice - 1.6.2019
1

ANCYLIS UNCELLA - Obaleč
Obalečovití - TORTRICIDAE
Rudawa, Nová Ves, (Poland, Czech Republic) 6/2019
www.motylkove.cz