Obaleč pupenový - Chrudim - 18.7.2018
16

SPILONOTA OCELLANA - Obaleč pupenový
Obalečovití - TORTRICIDAE
Chrudim, Východní Čechy (Czech Republic) 7/2018
www.motylkove.cz