Obaleč žlutopásný - Chrudim - 17.6.2018
2

PTYCHOLOMOIDES AERIFERANA - Obaleč žlutopásný
Obalečovití - TORTRICIDAE
Chrudim, Východní Čechy (Czech Republic) 6/2018
www.motylkove.cz