Obaleč pupenový - Chrudim - 4.6.2018
11

SPILONOTA OCELLANA - Obaleč pupenový
Obalečovití - TORTRICIDAE
Chrudim, Východní Čechy (Czech Republic) 6/2018
www.motylkove.cz