Obaleč hákový - Tábor Olešenka - 5.8.2017
1

ANCYLIS LAETANA - Obaleč hákový
Obalečovití - TORTRICIDAE
Rzy, Orlické Hory, Východní Čechy (Czech Republic) 8/2017
www.motylkove.cz