Obaleč kopřivový - Orlické Záhoří - 30.7.2017
6

PANDEMIS DUMETANA - Obaleč kopřivový
Obalečovití - TORTRICIDAE
Orlické hory, Východní Čechy (Czech Republic) 7/2017
www.motylkove.cz