Obaleč žlutopásný - Slatiňany - 2.7.2013
1

PTYCHOLOMOIDES AERIFERANA - Obaleč žlutopásný
Obalečovití - TORTRICIDAE
Slatiňany, Kochánovice (Czech Republic) 7/2013
www.motylkove.cz