Obaleč dvoutečný - Orlické Záhoří - 24.6.2017
2

PHIARIS BIPUNCTANA - Obaleč dvoutečný
Obalečovití - TORTRICIDAE
Trčkov, Orlické Hory, Východní Čechy (Czech Republic) 6/2017
www.motylkove.cz