Obaleč kopřivový - Slatiňany - 21.7.2016
4

PANDEMIS DUMETANA - Obaleč kopřivový
Obalečovití - TORTRICIDAE
Slatiňany, Kochánovice, Východní Čechy (Czech Republic) 7/2016
www.motylkove.cz