Obaleč javorový - Chrudim - 12.7.2016
5

ACLERIS FORSSKALEANA - Obaleč javorový
Obalečovití - TORTRICIDAE
Chrudim, Východní Čechy (Czech Republic) 7/2016
www.motylkove.cz