Obaleč pupenový - Chrudim - 10.7.2016
7

SPILONOTA OCELLANA - Obaleč pupenový
Obalečovití - TORTRICIDAE
Chrudim, Východní Čechy (Czech Republic) 7/2016
www.motylkove.cz