Obaleč kopřivový - Orlické Záhoří - 14.8.2015
3

PANDEMIS DUMETANA - Obaleč kopřivový
Obalečovití - TORTRICIDAE
Orlické hory, Východní Čechy (Czech Republic) 8/2015
www.motylkove.cz