Obaleč pupenový - Chrudim - 24.6.2015
4

SPILONOTA OCELLANA - Obaleč pupenový
Obalečovití - TORTRICIDAE
Chrudim, Východní Čechy (Czech Republic) 6/2015
www.motylkove.cz