Obaleč kopřivový - Chrudim - 10.7.2014
1

PANDEMIS DUMETANA - Obaleč kopřivový
Obalečovití - TORTRICIDAE
Chrudim, Východní Čechy (Czech Republic) 7/2014
www.motylkove.cz