Lišaj borový - Horka - 12.7.2013
24

SPHINX PINASTRI - Lišaj borový
Lišajovití - SPHINGIDAE
Pardubice, Horka, Východní Čechy (Czech Republic) 7/2013
www.motylkove.cz