LIFE STAGE - FÁZE ŽIVOTA

Caterpillars - Housenky

What they eat - Čím se živí

Babočka osiková patří k motýlům kteří nejčastěji sají mízu ze stromů. Také sají z přezrálého ovoce, trusu, z mršin, z odpadků i lidský pot. Sání nektaru z květů je vidět zřídka.

Courtship - Motýlí námluvy

Places - Místa

Babočka se ráda vyhřívá těsně přimknuta k zemi na holých osluněných místech, na kmenech, složeném dříví, na listech stromů.

Long life - Dlouhý život


www.motylkove.cz