Obaleč jablečný - Chrudim - 1.9.2018
3018

CYDIA POMONELLA - Obaleč jablečný
Obalečovití - TORTRICIDAE
Chrudim, Východní Čechy (Czech Republic) 9/2018
www.motylkove.cz